Termostat

Dixell XR20CH

Dixell Prime CH

Termostat Dixell XR20CH je jeden z nejprodávanějších digitálních termostatů, ideální pro jednoduché aplikace v chlazení s možností pouze pasivního odtávání, nebo topení. Je vyhledávaný zejména pro příznivý poměr cena/výkon, spolehlivost, dostatečný rozsah teplot a přesnost. Při náhradě za klasický mechanický termostat znamená tento termostat výrazný kvalitativní skok v regulaci, přesnosti, ovládání a designu. Dodává se […]

Dixell XR30CH

Dixell Prime CH

Termostat Dixell XR30CH patří k jednomu z nejprodávanějších digitálních termostatů, který je ideální pro jednoduché aplikace v chlazení s možností pouze pasivního odtávání, nebo v aplikacích topení. Je vyhledávaný zejména pro příznivý poměr cena/výkon, spolehlivost, dostatečný rozsah teplot a přesnost. Při náhradě za klasický mechanický termostat znamená tento termostat výrazný kvalitativní skok v regulaci, přesnosti, ovládání […]

Dixell XR60CH

Dixell Prime CH

Dixell XR60CH je jeden z nejprodávanějších digitálních termostatů, ideální pro jednoduché aplikace v chlazení (s možností aktivního odtávání) nebo topení. Je vyhledávaný zejména pro příznivý poměr cena/výkon, spolehlivost, dostatečný rozsah teplot a přenost. Nasazení při náhradě za klasický mechanický termostat znamená kvalitativní skok v regulaci. V nabídce jsou verze se standardním výstupním relé kompresoru se zatižitelností […]

Dixell XR70CH

Dixell Prime CH

Dixell XR70CH je digitální termostat, ideální pro aplikace v chlazení (s možností aktivního odtávání) nebo topení. Je vyhledávaný zejména pro příznivý poměr cena/výkon, spolehlivost, dostatečný rozsah teplot a přesnost. Dixell XR70CH umožňuje připojení až 4 PTC / NTC čidel. Jedno pro řízení teploty, druhé pro snímání teploty výparníku a třetí a čtvrté volitelné (připojené ke […]

Dixell XR10CX

Dixell CX

Dixell XR10CX je jedním z nejprodávanějších digitálních termostatů, ideální pro jednoduché aplikace v chlazení nebo topení. Je vyhledávaný zejména pro bezkonkurenční poměr cena/výkon, spolehlivost, dostatečný rozsah teplot a přenost. Nasazení při náhradě za klasický mechanický termostat znamená kvalitativní skok v regulaci. Modely Dixell XR10CX jsou termostaty pro chlazení nebo topení. Jsou vhodné jsou pro montáž do […]

Dixell XR20CX

Dixell CX

Jde o jeden z nejprodávanějších digitálních termostatů, který je ideální pro jednoduché aplikace v chlazení (s možností pasivního odtávání) nebo topení. Dixell XR20CX je zákazníky vyhledávaný zejména pro příznivý poměr cena/výkon, svoji spolehlivost, dostatečný rozsah teplot a přesnost. Nasazení při náhradě za klasický mechanický termostat znamená výrazný kvalitativní skok v regulaci. Modely Dixell XR20CX jsou […]

Dixell XR30CX

Dixell CX

Dixell XR30CX jsou termostaty osazené mikroprocesorem, vhodné pro aplikace topení nebo chlazení při normálních teplotách, kde dostačuje pasivní odtávání. Jsou určeny pro montáž do panelu a mají rozměry čelního panelu 32 × 74 mm. Dixell XR30CX jsou vybaveny dvěma výstupními relé, jedním pro ovládání kompresoru a druhým pro světlo, signalizaci alarmu nebo jako pomocný výstup. K […]

Dixell XR35CX

Dixell CX

Modely Dixell XR35CX jsou digitální termostaty s pasivním odtáváním, určené pro aplikace při normální teplotě. Mají dvě výstupní relé pro ovládání kompresoru a světla (konfigurovatelné). Volitelně mohou Dixell XR35CX mít generátor reálného času (RTC), což umožňuje naprogramování až šesti cyklů odtávání každý den, rozděleno na svátky a pracovní dny. Funkce “Den a noc” se dvěma různými požadovanými hodnotami maximalizuje […]

Dixell XR40CX

Dixell CX

Dixell XR40CX jsou regulátory pro řízení teploty osazené mikroprocesorem, vhodné zejména pro aplikace topení nebo chlazení při středních nebo nízkých teplotách, kde je nutné používat aktivní odtávání. Jsou určeny pro montáž do panelu a mají rozměry čelního panelu 32 × 74 mm. Tyto regulátory jsou vybaveny dvěma reléovými výstupy s nastavitelnou funkcí: pro ovládání kompresoru, ventilátoru […]

Dixell XR60CX

Dixell CX

Regulátory Dixell XR60CX osazené mikroprocesorem, jsou vhodné zejména pro aplikace chlazení při středních nebo nízkých teplotách, kde je třeba použít aktivní odtávání. Dixell XR60CX jsou určené pro montáž do panelu a mají čelní rozměry 32 × 74 mm. Jsou vybaveny třemi reléovými výstupy: pro ovládání kompresoru, ventilátoru výparníku a odtávání (může být buď elektrické nebo reverzním cyklem – horké páry). Jsou […]

Dixell XR64CX

Dixell CX

Modely Dixell XR64CX jsou regulátory osazené mikroprocesorem, vhodné zejména pro aplikace chlazení se dvěma výparníky při středních nebo nízkých teplotách. Dixell XR64CX jsou určeny pro montáž do panelu a mají rozměry 32 × 74 mm. Vybaveny jsou 4mi reléovými výstupy: pro ovládání kompresoru, ventilátoru a 2x odtávání (může být buď elektrické nebo reverzním cyklem – horké páry). Dixell […]

Dixell XR70CX

Dixell CX

Dixell XR70CX jsou digitální regulátory, které jsou vhodné zejména pro aplikace chlazení při středních nebo nízkých teplotách. Jsou určeny pro montáž do panelu a mají rozměry čelního panelu 32 x 74 mm. Jsou vybaveny celkem čtyřmi výstupními relé pro ovládání kompresoru, ventilátoru, odtávání (může být buď elektrické nebo reverzním cyklem – horké páry) a čtvrtý může […]

Dixell XR72CX

Dixell CX

Dixell XR72CX jsou regulátory osazené mikroprocesorem, vhodné zejména pro aplikace chlazení při středních nebo nízkých teplotách, kde je využitelná funkce aktivního odtávání. Vhodné jsou pro montáž do panelu a mají čelní rozměry 32 x 74 mm. Jsou vybaveny čtyřmi výstupními relé: dvě pro ovládání kompresorů, jedno pro ventilátor, a jedno pro odtávání (může být buď […]

Dixell XR77CX

Dixell CX

Model Dixell XR77CX, formátu 32 x 74 mm je mikroprocesorový regulátor, vhodný pro aplikace chlazení ve středních a nízkých teplotách. Má 4 výstupní relé pro ovládání kompresoru, ventilátoru, odtávání (elektrické nebo horkými plyny) a světla/vyhřívání skla dveří (konfigurovatelné). Dixell XR77CX může volitelně obsahovat RTC (Real time clock), který umožňuje naprogramovat až 6 odtávacích cyklů, rozdělených mezi pracovní […]

Dixell XR80CX

Dixell CX

Modely Dixell XR80CX v provedení do panelu jsou regulátory pro chlazení a uchovávání mléka, případně pro aplikace vysoušení vzduchu. Jsou vybaveny dvěma reléovými výstupy – pro ovládání kompresoru na chlazení a pro řízení chodu míchadla (nebo ventilátoru). Termostaty Dixell XR80CX umožňují přesné řízení celého cyklu uchovávání mléka v tancích. Obsluha může také dle potřeby ručně spouštět […]

Dixell XH240

Dixell XH240K

Regulátory řady Dixell XH240 jsou mikroprocesorem řízené regulátory vhodné pro aplikace, které využijí kombinovanou regulaci teploty a vlhkosti. Typickým příkladem tohoto využití jsou dozrávárny ovoce nebo chladírny s řízením vlhkosti zboží. Jsou opatřeny 4-mi reléovými výstupy, pro řízení kompresoru, topení, ventilátoru a zvlhčovače. Přístroje jsou dále vybaveny jedním vstupem pro NTC čidla pro řízení teploty, vstupem 4-20 mA […]