Dixell XR30CX

Dixell XR30CX jsou termostaty osazené mikroprocesorem, vhodné pro aplikace topení nebo chlazení při normálních teplotách, kde dostačuje pasivní odtávání. Jsou určeny pro montáž do panelu a mají rozměry čelního panelu 32 × 74 mm. Dixell XR30CX jsou vybaveny dvěma výstupními relé, jedním pro ovládání kompresoru a druhým pro světlo, signalizaci alarmu nebo jako pomocný výstup. K termostatům je možno připojit až tři teplotní čidla PTC nebo NTC. Jedno pro řízení teploty, druhé a třetí jsou volitelné (připojené ke konektoru pro HOT KEY a na dig.vstup) pro signalizaci alarmu kondenzační teploty nebo pouze k zobrazení libovolné teploty na vzdáleném displeji. Je možné volit mezi modrou a červenou variantou displeje zobrazujícího teplotu. Displej navíc obsahuje barevné stavové ikony zobrazující aktuální stav termostatu a jeho vstupů a výstupů.

Dixell XR30CX modrý

Dixell XR30CX modrý

Přístroje Dixell XR30CX mají rovněž pomocný digitální vstup pro alarmovou signalizaci, pro zapínání pomocného výstupu nebo pro spouštění odtávání zastavením kompresoru. Digitální vstup lze volitelně nakonfigurovat pro jedno z teplotních čidel. Výstup pro HOT KEY lze využít k připojení přístroje (pomocí externího modulu XJ485-CX) k monitorovacímu systému Dixell XWEB. Komunikace probíhá protokolem ModBUS-RTU. Přístroje lze plně nakonfigurovat pomocí parametrů, které lze snadno naprogramovat klávesnicí, programovacím klíčem HOT KEY nebo pohodlně, přímo z počítače pomocí interface Wizmate Prog-Tool.

Dixell XR30CX červený

Dixell XR30CX červený

 

Technické parametry Dixell XR30CX

Skříň přední panel 32 × 74 mm, hloubka 60 mm
Montáž do panelu, otvor 71 × 29 mm
Krytí čelního panelu IP65
Napájení 12, 24 Vstř/ss, ±10%
24, 110, 230 Vstř, ±10%
Příkon 3 VA max.
Displej třímístný, červené nebo modré LED, výška číslic 14,2 mm, barevné stavové ikony
Vstupy 1x PTC (-50 až 150 °C) nebo NTC (-40 až 110 °C)
+ možnost připojení až 2 PTC / NTC čidel
Další vstupy 1x digitální beznapěťový kontakt
Výstupy 2x relé 8(3)A 250Vstř nebo
relé 20(8)A + relé 8(3)A 250Vstř
Sériový výstup TTL
Přesnost ± 0,7 °C ±1 digit

Další informace & Možnost nákupu