Jak vybrat vhodný regulátor?

Zde naleznete přehled nejčastěji používaných elektronických termostatů Dixell pro různé požadavky chlazení nebo topení. Pro jednoduchost a příznivou cenu doporučujeme především modely základní řady Prime CX.

Dixell Prime CX s modrým displejem

Dixell Prime CX s modrým displejem

Nejčastější případy:
Regulace teploty chlazeného prostoru bez aktivního odtávání a ventilátorů
Regulace teploty chlazeného prostoru s aktivním odtáváním, ale bez ventilátorů
Regulace teploty chlazeného prostoru s aktivním odtáváním a řízením ventilátorů
Regulace teploty s neutrální zónou (chlazení a topení)
Regulace teploty nebo tlaku u sdružených jednotek
Regulace pro případ topení s požadovanou teplotou do 150°C
Regulace pro případ topení s požadovanou teplotou nad 150°C

Regulace teploty chlazeného prostoru bez aktivního odtávání a ventilátorů

Toto je nejjednodušší případ. Vstupem termostatu je 1 čidlo prostorové teploty.
Regulačním výstupem je 1 relé v ON/OFF režimu. Toto relé ovládá (přímo nebo přes stykač) kompresor nebo solenoidový ventil přívodu chladiva do okruhu.

Zde se uplatní termostaty Dixell XR10CX a Dixell XR20CX pro montáž do panelu. Oba modely jsou hardwarově identické, pouze termostat XR20CX má oproti XR10CX možnost časového odtávání, kdy se v pravidelných intervalech (obvykle 6-8 hodin) vypne výstup na určitou dobu (např. 30 minut), a to bez ohledu na aktuální teplotu. To umožní odtát námrazu tvořící se na výparníku.

Z hlediska softwaru má XR20CX proti XR10CX 2 parametry navíc: interval odtávání IdF a dobu odtávání MdF. Odtávání se dá zcela vypnout,a to nastavením doby odtávání na nulu (parametr MdF=0). Proto v případech, kdy si nejste jisti, zda potřebujete odtávání či nikoliv, doporučujeme jako univerzálnější termostat XR20CX.

Analogicky existují také modely pro montáž na DIN lištu s označením Dixell XR10D a Dixell XR20D.

Dixell Prime D

Dixell Prime D

Dalšími modely jsou Dixell XR30CX a Dixell XR30D , které jsou navíc vybaveny dalším relé pro alarm nebo pomocné funkce.

Doporučené modely: 

Model Úplné značení výrobce Typ montáže Popis
XR10CX 5 XR10CX-5P0C0 panel Vstup 1x PTC/NTC, výstup 1 relé 8A*, napájení 230V stř
XR10D XR10D-5P0C0 DIN lišta Vstup 1x PTC/NTC, výstup 1 relé 8A, napájení 230V stř
XR20CX 5 XR20CX-5N0C0 panel Vstup 1x PTC/NTC, výstup 1 relé 8A, napájení 230V stř, pasivní odtávání
XR20CX 5 20A XR20CX-5N0C1 panel Vstup 1x PTC/NTC, výstup 1 relé 20 A, napájení 230V stř, pasivní odtávání
XR20D XR20D-5N0C0 DIN lišta Vstup 1x PTC/NTC, výstup 1 relé 8A, napájení 230V stř, pasivní odtávání
XR30CX 5 20A XR30CX-5P0C1 panel Vstup 1x PTC/NTC, výstup 2 relé (kompresor 20A), napájení 230V stř, pasivní odtávání
XR30D XR30D-5P0C0 DIN lišta Vstup 1x PTC/NTC, výstup 2 relé 8A, napájení 230V stř, pasivní odtávání

 * Proudová zatížitelnost relé je uváděna pro odporovou zátěž. Zatížitelnost pro indukční zátěž (tedy kompresor ) je nižší :

  • relé 8A : max. 3A při indukční zátěži
  • relé 20A: max. 6 A při indukční zátěži

Regulace teploty chlazeného prostoru s aktivním odtáváním, ale bez ventilátorů

Vstupem termostatu jsou 2 čidla – pro teplotu chlazeného prostoru a výparníku.
Výstupem jsou 2 relé. Jedno pro kompresor (solenoidový ventil) jako v případě A). Druhé relé ovládá odtávání.

Odtávání je aktivní, to znamená, že se aktivně přivede vnější energie k odstranění námrazy, nečeká se, až výparník samovolně odtaje vlivem okolní teploty jako v případě pasivního odtávání.

Odtávání se zapíná opět v intervalu IdF, ale mírou toho, že došlo k odtání námrazy, je teplota na čidle výparníku. Když se tato teplota dostane na úroveň, která je nastavena pro konec odtávání (parametr dtE), odtávání skončí. Doba odtávání MdF zde figuruje jen jako bezpečnostní parametr – je to maximální doba, po kterou může probíhat odtávání, pokud se během této doby nedosáhne teploty dtE, odtávání se rovněž ukončí (podrobněji v sekci Odtávání )

Doporučený termostat:

Model Úplné značení výrobce Typ montáže Popis
XR40CX 5 XR40CX-5N0C1 panel Vstup 2x PTC/NTC, výstup 2 relé (kompresor 20A), napájení 230V stř

Regulace teploty chlazeného prostoru s aktivním odtáváním a řízením ventilátorů

Vstup: 2 čidla – teplota chlazeného prostoru a výparníku
Výstupy:

  • relé pro kompresor (solenoidový ventil)
  • relé pro odtávání
  • relé pro ventilátor(y)
  • relé pro alarm / pomocné relé (jen některé modely)

Odtávání je aktivní jako v předchozím případě, navíc zde přistupuje ON/OFF regulace ventilátorů (jeden nebo více ventilátorů, ale spínané jsou vždy jedním relé).

Ventilátor může běžet buď trvale, nebo společně kompresorem. Rovněž se určuje, zda pracuje při odtávání nebo ne. To vše se nastavuje parametrem FnC.  Dalším parametrem je teplota výparníku, při níž a vyšší se ventilátor zastaví  ( parametr Fst ).  Účelem je zabránit tomu, aby  teplo z výparníku (např. po odtávání) nedopravil ventilátor do chlazeného prostoru.

Modely Dixell XR70CX a Dixell XR70D mají další 4. relé, které je určeno pro signalizaci alarmu nebo jiné pomocné účely (např. zapínání osvětlení).

Doporučujeme:

Model* Úplné značení výrobce* Typ montáže Popis
XR60CX 5 XR60CX-5P0C0 panel Vstup 2x PTC/NTC, výstup 3 relé, napájení 230V stř
XR60CX 5 20A XR60CX-5N0C1 panel Vstup 2x PTC/NTC, výstup 3 relé, (kompresor 20A), napájení 230V stř
XR60D XR60D-5N0C0 DIN lišta Vstup 2x PTC/NTC, výstup 3 relé,  napájení 230V stř
XR70CX 5 XR70CX-5P0C0 panel Vstup 2x PTC/NTC, výstup 4 relé, napájení 230V stř
XR70D XR70D-5N0C0 DIN lišta Vstup 2x PTC/NTC, výstup 1 relé 20 A, napájení 230V stř

Regulace teploty s neutrální zónou (chlazení a topení)

Vstup: 1 čidlo prostorové teploty
Výstup: 2 relé – pro topení a chlazení
Některé prostory vyžadují typ regulace, který je stručně vyjádřen heslem „v létě chladit, v zimě topit“. Jedná se např. o sklady se špatnou tepelnou izolací.
Regulátor ovládá 2 relé, každé v ON /OFF režimu. Z principu této regulace je vyloučeno, aby oba výstupy pracovaly současně.

Relé pro topení je zapnuto, je-li aktuální teplota nižší než žádaná, když teplota dosáhne žádané hodnoty, topení se vypne.
Roste – li nadále teplota , v určitém okolí od žádané hodnoty (neutrální zóna) není zapnut ani jeden výstup. Při vzrůstu nad hranici neutrální zóny se zapne chlazení. To pracuje, až teplota klesne na žádanou hodnotu, pak se vypne. Při dalším poklesu v mezích neutrální zóny není zapnut žádný výstup, při poklesu teploty pod hranici neutrální zóny se zapíná topení. Neutrální zóna (parametr db) je umístěna symetricky k žádané hodnotě (SET), takže její hranice leží v bodech (SET-db/2) a (SET+db/2).

Doporučené modely:

Model Typ montáže Popis
XT130C 5 TU Panel 32×74 mm Univerzální teplotní vstup (PTC, NTC, Pt100, J,K,S,)
2 relé, napájení 230 V stř
XT130D 5 TU DIN lišta Univerzální teplotní vstup (PTC, NTC, Pt100, J,K,S),
2 relé, napájení 230 V stř

Někdy je zapotřebí chlazení s tím, že je nutno řídit celý chladicí okruh včetně aktivního odtávání a ventilátorů. Potom lze použít regulátory typu Dixell XH260. Ty jsou určeny pro regulaci teploty a vlhkosti, ale regulaci vlhkosti lze vyřadit. Pro tyto aplikace doporučujeme:

Model Typ montáže Popis
XH260V Panel 100×64 mm Vstup 2x teplota (prostor, výparník),1x vlhkost, výstup 6 relé: kompresor, odtávání, ventilátor, topení, zvlhčování, odvlhčování, napájení 230V stř
XH260L Panel 38×185 mm Vstup 2x teplota (prostor, výparník),1x vlhkost, výstup 6 relé: kompresor, odtávání, ventilátor, topení, zvlhčování, odvlhčování, napájení 230V stř

 

 

Regulace teploty nebo tlaku u sdružených jednotek

Používají se regulátory pro sdružené jednotky řady Dixell XC. Lze použít jak pro kompresory, tak pro ventilátory (obecně výstupy). Algoritmus regulace je podrobně popsán v katalogových listech a návodech k obsluze. Zde je tabulka doporučených modelů:

Model Typ montáže Popis
XC440C-0B00E Panel 32×74 mm Vstup 1x teplota nebo tlak, výstup 4 relé, napájení 230V stř
XC440D-5C00E 4 DIN moduly Vstup 1x teplota nebo tlak, výstup 4 relé, napájení 230V stř
XC460D-5C00E 4 DIN moduly Vstup 2x teplota nebo tlak,  pro 2 okruhy, celkem až  6 výstupů,  napájení 230V stř
XC1008D 10 DIN modulů Vstup 2x teplota nebo tlak,  pro 1 okruh, celkem až  8 výstupů,  napájení 24 Vss/stř
XC1011D 10 DIN modulů Vstup 4x teplota nebo tlak,  pro 2 okruhy, celkem až  11 výstupů, infra přenos alarmů, napájení 24 Vss/stř
XC1015D-1C01F 10 DIN modulů Vstup 4x teplota nebo tlak, pro 2 okruhy, celkem až 15 výstupů, napájení 24V stř/ss
Visograph VGC810-1P000 Panel 82×156 mm Zobrazovací jednotka k XC1015D, na zeď nebo do panelu

Regulace pro případ topení s požadovanou teplotou do 150°C

Dixell Prime CX s červeným displejem

Dixell Prime CX s červeným displejem

Pro ON/OFF regulaci doporučujeme Dixell XR10CX, jednoduchý číslicový ON/OFF termostat s jedním výstupním kontaktem. Je v provedení do panelu, čelní rozměr je 32×74 mm. Pracuje s čidlem PTC nebo NTC a výstupní relé má zatížitelnost 8A/230 V nebo 20A/230V (dle modelu) při odporové zátěži. K dispozici jsou tyto základní doporučené modely:

Model Typ montáže Popis
XR10CX 0 Panel 32×74 mm Vstup 1x teplota (prostor), napájení 12 Vstř/ss, výstupní relé  8 A
XR10CX 1 Panel 32×74 mm Vstup 1x teplota (prostor), napájení 24 Vstř/ss, výstupní relé  8 A
XR10CX 5 Panel 32×74 mm Vstup 1x teplota (prostor), napájení 230 Vstř, výstupní relé  8 A
XR10CX 5 20A H Panel 32×74 mm Vstup 1x teplota (prostor), napájení 12 Vstř/ss, výstupní relé  20 A, symbol pro topení na displeji

Tyto termostaty je možno nahradit též modelem Dixell XR20CX (více v sekci Volba regulátoru pro chlazení).

Model na DIN lištu (4 moduly) má název Dixell XR10D (napájení 230V stř). Tento termostat je možno nahradit též modelem Dixell XR20D (více v sekci Volba regulátoru pro chlazení).

Doporučená čidla teploty:
S6.S, nerez stonek 6×30 mm, silikonový kabel 2 m, rozsah -50 až +120°C
S6.SH, nerez stonek 6×30 mm, silikonový kabel 2 m, rozsah -50 až +150°C

Regulace pro případ topení s požadovanou teplotou nad 150°C

Doporučujeme Dixell XT110C, jednoduchý číslicový ON/OFF termostat s jedním výstupním kontaktem 8A/230 v panelovém provedení 32×74 mm, nebo Dixell XT110D v provedení na DIN lištu. Kromě toho, že pracuje s čidlem PTC nebo NTC , pro vyšší teploty lze nastavit vstupní čidlo Pt100 nebo termočlánky J,K a S.

Lze použít následující doporučené modely dle napájení:

Model Typ montáže Popis
XT110C 0 TU Panel 32×74 mm Vstup 1x teplota (prostor), napájení 12 Vstř/ss, výstupní relé  8 A
XT110C 1 TU Panel 32×74 mm Vstup 1x teplota (prostor), napájení 24 Vstř/ss, výstupní relé  8 A
XT110C 5 TU Panel 32×74 mm Vstup 1x teplota (prostor), napájení 230 Vstř, výstupní relé  8 A
XT110D 5 TU 4 DIN moduly Vstup 1x teplota (prostor), napájení 230 Vstř, výstupní relé  8 A