Video návody

Dixell Prime CX

Postup pro nastavení žádané hodnoty termostatu

Postup pro vstup do parametrů uživatelské úrovně

Postup pro vstup do parametrů servisní úrovně

Postup pro přesun parametrů ze servisní do uživatelské úrovně

Postup pro odemknutí a uzamknutí klávesnice