Vícenásobné a sdružené chlazení

Dixell XM660K

Dixell XM600

Dixell XM660K jsou mikroprocesorem řízené regulátory pro multiplexní skříně, vhodné pro použití v středně- či nízkoteplotních aplikacích. Mohou být zapojeny do LAN sítě s až 8mi různými sekcemi, které mohou pracovat (v závislosti na naprogramování) jako samostatné regulátory nebo sdružené, ovládané příkazy přicházejícími z ostatních sekcí. Ovládání je realizováno pomocí vzdálené klávesnice (na výběr několik různých […]

Dixell XM668D

Dixell XM678D

Dixell XM668D jsou mikroprocesorem řízené regulátory pro multiplexní skříně, vhodné pro použití v středně- či nízkoteplotních aplikacích, umožňující řídit krokový elektronický expanzní ventil. Mohou být zapojeny do LAN sítě s až 8mi různými sekcemi, které mohou pracovat (v závislosti na naprogramování) jako samostatné regulátory nebo sdružené, ovládané příkazy přicházejícími z ostatních sekcí. Ovládání je realizováno pomocí […]

Dixell XM669K

Dixell XM600

Dixell XM669K jsou mikroprocesorem řízené regulátory pro multiplexní skříně, vhodné pro použití v středně- či nízkoteplotních aplikacích, umožňující řídit On/Off elektronický expanzní ventil. Mohou být zapojeny do LAN sítě s až 8mi různými sekcemi, které mohou pracovat (v závislosti na naprogramování) jako samostatné regulátory nebo sdružené, ovládané příkazy přicházejícími z ostatních sekcí. Ovládání je realizováno pomocí vzdálené […]

Dixell XM670K

Dixell XM600

Dixell XM670K jsou mikroprocesorem řízené regulátory pro multiplexní skříně, vhodné pro použití v středně- či nízkoteplotních aplikacích. Mohou být zapojeny do LAN sítě s až 8mi různými sekcemi, které mohou pracovat (v závislosti na naprogramování) jako samostatné regulátory nebo sdružené, ovládané příkazy přicházejícími z ostatních sekcí. Ovládání je realizováno pomocí vzdálené klávesnice (na výběr několik různých […]

Dixell XM678D

Dixell XM678D

Dixell XM678D jsou mikroprocesorem řízené regulátory pro multiplexní skříně, vhodné pro použití v středně- či nízkoteplotních aplikacích, umožňující řídit krokový elektronický expanzní ventil. Mohou být zapojeny do LAN sítě s až 8mi různými sekcemi, které mohou pracovat (v závislosti na naprogramování) jako samostatné regulátory nebo sdružené, ovládané příkazy přicházejícími z ostatních sekcí. Ovládání je realizováno pomocí […]

Dixell XM679K

Dixell XM600

Dixell XM679K jsou mikroprocesorem řízené regulátory pro multiplexní skříně, vhodné pro použití v středně- či nízkoteplotních aplikacích, umožňující řídit On/Off elektronický expanzní ventil. Mohou být zapojeny do LAN sítě s až 8mi různými sekcemi, které mohou pracovat (v závislosti na naprogramování) jako samostatné regulátory nebo sdružené, ovládané příkazy přicházejícími z ostatních sekcí. Ovládání je realizováno pomocí vzdálené […]

Klávesnice pro řadu Dixell XM600

Dixell XM600 klávesnice

Pro zobrazení stavu a teploty, ovládání a programování řady regulátorů pro vícenásobné chlazení Dixell XM600 je možné použít několik klávesnic, které se liší výbavou, ale hlavně vzhledem. Regulátory je možné provozovat zcela bez klávesnice, nebo využít funkce multi-master, kdy je jedna klávesnice připojena k jednomu regulátoru a ovládání zbytku regulátorů je možné přes tuto jedinou klávesnici […]

Dixell XM440K

Dixell XH240K

Modely Dixell XM440K jsou mikroprocesorem řízené regulátory vhodné pro chladící aplikace při středních a nízkých teplotách. Jejich využití je zejména pro multiplexní skříně. Mohou být spojeny do LAN sítě s dalšími až 4mi regulátory řady XM400, které mohou pracovat v závislosti na naprogramování jako samostatné regulátory nebo hierarchicky, kdy příkazy přicházejí z jednoho nadřazeného regulátoru do ostatních […]

Dixell XM460K

Dixell XH240K

Modely Dixell XM460K jsou mikroprocesorem řízené regulátory vhodné pro chladící aplikace při středních a nízkých teplotách. Jejich využití je zejména pro multiplexní skříně s ventilátorem. Mohou být spojeny do LAN sítě s dalšími až 4mi regulátory řady XM400, které mohou pracovat v závislosti na naprogramování jako samostatné regulátory nebo hierarchicky, kdy příkazy přicházejí z jednoho nadřazeného regulátoru […]

Dixell XM470K

Dixell XH240K

Dixell XM470K jsou mikroprocesorem řízené regulátory vhodné pro chladící aplikace při středních a nízkých teplotách. Jejich využití je zejména pro složitější multiplexní skříně s ventilátorem a možností naprogramovat další výstupní relé pro specifické potřeby zákazníka. Mohou být spojeny do LAN sítě s dalšími až 4mi regulátory řady XM400, které mohou pracovat v závislosti na naprogramování jako samostatné […]

Klávesnice pro řadu Dixell XM400

Klávesnice řady XM400

Pro zobrazení stavu a teploty, ovládání, programování řady regulátorů pro vícenásobné chlazení Dixell XM400 je možné použít některou z následujících klávesnic, které se liší výbavou, ale hlavně vzhledem. Regulátory je možné provozovat zcela bez klávesnice, nebo využít funkce multi-master, kdy je jedna klávesnice připojena k jednomu regulátoru a ovládání zbytku regulátorů je možné přes tuto jedinou klávesnici […]

Dixell XM244L

Dixell XM244L

Dixell XM244L je digitální regulátor pro chladící vitríny s možností řízení jednoho kompresoru chlazení a až 4 výparníků. Kromě výstupu pro kompresor a 4 výstupů pro odtávání výparníků, obsahuje tento regulátor výstup pro řízení ventilátorů. Standardem je TTL výstup pro programování HotKey / ProgToolKit nebo pro připojení do RS485 sítě (pomocí převodníku). Volitelně lze regulátor vybavit bzučákem […]