Dixell XM679K

Dixell XM679K jsou mikroprocesorem řízené regulátory pro multiplexní skříně, vhodné pro použití v středně- či nízkoteplotních aplikacích, umožňující řídit On/Off elektronický expanzní ventil. Mohou být zapojeny do LAN sítě s až 8mi různými sekcemi, které mohou pracovat (v závislosti na naprogramování) jako samostatné regulátory nebo sdružené, ovládané příkazy přicházejícími z ostatních sekcí. Ovládání je realizováno pomocí vzdálené klávesnice (na výběr několik různých designů).

Dixell XM679K

Dixell XM679K

Dixell XM679K jsou opatřeny 6ti reléovými výstupy:

 • pro ovládání kompresoru (nebo elektromagnetického ventilu)
 • pro odtávání (elektricky nebo horkými plyny)
 • pro ovládání ventilátorů výparníku
 • pro ovládání světla
 • signalizační alarmové relé
 • přídavné programovatelné relé

Jeden výstup umožňuje řídit On/Off elektronické expanzní ventily.

Zařízení jsou rovněž opatřeny šesti vstupy pro teplotní čidla:

 • pro regulaci teploty (NTC, Pt1000)
 • pro ovládání konce odtávání výparníku (NTC, Pt1000)
 • pro ovladač / displej (NTC, Pt1000)
 • pro aplikace s virtuální sondou nebo pro měření teploty vzduchu na vstupu / výstupu (NTC, Pt1000)
 • tlak sání kompresoru (NTC, Pt1000, 4..20mA, 0..5V)
 • kondenzační tlak (NTC, Pt1000)

Kromě těchto vstupů obsahuje Dixell XM679K také tři digitální vstupy, které jsou plně konfigurovatelné. Volitelně je k dispozici PWM a analogový výstup 0..10V nebo 4..20mA.

Přístroje jsou vybaveny konektorem HOTKEY, který umožňuje jednoduché programování. Volitelný sériový výstup RS485 Modbus RTU umožňuje jednoduché propojení s prvky vzdálené správy XWEB. Všechny regulátory této řady jsou vybaveny RTC (Real Time Clock). Konektor HOTKEY může být použit pro připojení displeje X-REP (v závislosti na modelu).

TECHNICKÉ PARAMETRY Dixell XM679K

Napájení (dle modelu) 230Vac ±10%
Spotřeba max. 9VA
Vstupy až 6x NTC / Pt1000
Digitální vstupy 3x beznapěťový
Výstupy
(celková zatižitelnost max. 16A)
kompresor/solenoid 5A / 250Vac
odtávání 16A / 250Vac
ventilátor 8A / 250Vac
světlo 16A / 250Vac
alarm 8A / 250Vac
AUX 8A / 250Vac
On/Off EEV
Volitelné výstupy PWM / Otevřený kolektor: PWM nebo 12Vdc 40mA
Analog. výstup 4…20mA nebo 0…10V
Sériový výstup RS485 ModBUS RTU (volitelně) a LAN
Rozlišení 0,1 °C nebo 1°C (nastavitelné)
Přesnost ±0,5 °C ±1 digit
Rozměry, montáž 8 modulů DIN, na DIN lištu

Další informace & Možnost nákupu