EEV

Dixell XEV11D

Dixell XEV12D

Dixell XEV11D je ovladač širokého spektra On/Off elektronických expanzních ventilů. Dixell XEV11D umožňuje regulovat přehřátí (superheat – SH) chladiva proudícího v okruhu tak, aby se optimalizoval výkon a funkce výparníku nezávisle na klimatických podmínkách nebo zatížení. Regulace přehřátí se provádí, je-li dán povel od regulátoru teploty (sepnutí relé kompresoru) , čímž se aktivuje digitální vstup […]

Dixell XEV12D

Dixell XEV22D

Dixell XEV12D je ovladač širokého spektra On/Off elektronických expanzních ventilů s integrovaným displejem. Dixell XEV12D umožňuje regulovat přehřátí (superheat – SH) chladiva proudícího v okruhu tak, aby se optimalizoval výkon a funkce výparníku nezávisle na klimatických podmínkách nebo zatížení. Regulace přehřátí se provádí, je-li dán povel od regulátoru teploty (sepnutí relé kompresoru) , čímž se […]

Dixell XEV21D

Dixell XEV12D

Dixell XEV21D je ovladač širokého spektra krokových elektronických expanzních ventilů. Umožňuje ovládat jednopólové nebo dvojpólové EEV. Dixell XEV21D umožňuje regulovat přehřátí (superheat – SH) chladiva proudícího v okruhu tak, aby se optimalizoval výkon a funkce výparníku nezávisle na klimatických podmínkách nebo zatížení. Regulace přehřátí se provádí, je-li dán povel od regulátoru teploty (sepnutí relé kompresoru) […]

Dixell XEV22D

Dixell XEV22D

Dixell XEV22D je ovladač širokého spektra krokových elektronických expanzních ventilů s integrovaným displejem. Umožňuje ovládat jednopólové nebo dvojpólové krokové EEV. Dixell XEV22D umožňuje regulovat přehřátí (superheat – SH) chladiva proudícího v okruhu tak, aby se optimalizoval výkon a funkce výparníku nezávisle na klimatických podmínkách nebo zatížení. Regulace přehřátí se provádí, je-li dán povel od regulátoru […]

Dixell XEV32D

Dixell XEV22D

Dixell XEV32D je ovladač širokého spektra krokových elektronických expanzních ventilů s integrovaným displejem a implementovaným řízením podchlazení. Umožňuje ovládat jednopólové nebo dvojpólové krokové EEV. Dixell XEV32D umožňuje regulovat přehřátí (superheat – SH) chladiva proudícího v okruhu tak, aby se optimalizoval výkon a funkce výparníku nezávisle na klimatických podmínkách nebo zatížení. Regulace přehřátí se provádí, je-li […]

Dixell XM668D

Dixell XM678D

Dixell XM668D jsou mikroprocesorem řízené regulátory pro multiplexní skříně, vhodné pro použití v středně- či nízkoteplotních aplikacích, umožňující řídit krokový elektronický expanzní ventil. Mohou být zapojeny do LAN sítě s až 8mi různými sekcemi, které mohou pracovat (v závislosti na naprogramování) jako samostatné regulátory nebo sdružené, ovládané příkazy přicházejícími z ostatních sekcí. Ovládání je realizováno pomocí […]

Dixell XM669K

Dixell XM600

Dixell XM669K jsou mikroprocesorem řízené regulátory pro multiplexní skříně, vhodné pro použití v středně- či nízkoteplotních aplikacích, umožňující řídit On/Off elektronický expanzní ventil. Mohou být zapojeny do LAN sítě s až 8mi různými sekcemi, které mohou pracovat (v závislosti na naprogramování) jako samostatné regulátory nebo sdružené, ovládané příkazy přicházejícími z ostatních sekcí. Ovládání je realizováno pomocí vzdálené […]

Dixell XM678D

Dixell XM678D

Dixell XM678D jsou mikroprocesorem řízené regulátory pro multiplexní skříně, vhodné pro použití v středně- či nízkoteplotních aplikacích, umožňující řídit krokový elektronický expanzní ventil. Mohou být zapojeny do LAN sítě s až 8mi různými sekcemi, které mohou pracovat (v závislosti na naprogramování) jako samostatné regulátory nebo sdružené, ovládané příkazy přicházejícími z ostatních sekcí. Ovládání je realizováno pomocí […]

Dixell XM679K

Dixell XM600

Dixell XM679K jsou mikroprocesorem řízené regulátory pro multiplexní skříně, vhodné pro použití v středně- či nízkoteplotních aplikacích, umožňující řídit On/Off elektronický expanzní ventil. Mohou být zapojeny do LAN sítě s až 8mi různými sekcemi, které mohou pracovat (v závislosti na naprogramování) jako samostatné regulátory nebo sdružené, ovládané příkazy přicházejícími z ostatních sekcí. Ovládání je realizováno pomocí vzdálené […]