Dixell XM668D

Dixell XM668D jsou mikroprocesorem řízené regulátory pro multiplexní skříně, vhodné pro použití v středně- či nízkoteplotních aplikacích, umožňující řídit krokový elektronický expanzní ventil. Mohou být zapojeny do LAN sítě s až 8mi různými sekcemi, které mohou pracovat (v závislosti na naprogramování) jako samostatné regulátory nebo sdružené, ovládané příkazy přicházejícími z ostatních sekcí. Ovládání je realizováno pomocí vzdálené klávesnice (na výběr několik různých designů).

Dixell XM668D

Dixell XM668D

Dixell XM668D jsou opatřeny 4mi reléovými výstupy pro ovládání kompresoru (nebo elektromagnetického ventilu), odtávání (elektricky nebo horkými plyny), ventilátorů výparníku a světla. Jeden výstup umožňuje řídit krokové elektronické expanzní ventily.

Zařízení jsou rovněž opatřeny šesti vstupy pro teplotní čidla:

  • pro regulaci teploty (NTC, Pt1000)
  • pro ovládání konce odtávání výparníku (NTC, Pt1000)
  • pro ovladač / displej (NTC, Pt1000)
  • pro aplikace s virtuální sondou nebo pro měření teploty vzduchu na vstupu / výstupu (NTC, Pt1000)
  • tlak sání kompresoru (NTC, Pt1000, 4..20mA, 0..5V)
  • kondenzační tlak (NTC, Pt1000)

 

Kromě těchto vstupů obsahuje Dixell XM668D také tři digitální vstupy, které jsou plně konfigurovatelné. Volitelně je k dispozici PWM a analogový výstup 0..10V nebo 4..20mA.

Přístroje jsou vybaveny konektorem HOTKEY, který umožňuje jednoduché programování. Volitelný sériový výstup RS485 Modbus RTU umožňuje jednoduché propojení s prvky vzdálené správy XWEB. Všechny regulátory této řady jsou vybaveny RTC (Real Time Clock). Konektor HOTKEY může být použit pro připojení displeje X-REP (v závislosti na modelu).

TECHNICKÉ PARAMETRY Dixell XM668D

Napájení (dle modelu) 24Vac ±10%
Spotřeba max. 9VA
Vstupy až 6x NTC / Pt1000
Digitální vstupy 3x beznapěťový
Výstupy
(celková zatižitelnost max. 16A)
kompresor/solenoid 8A / 250Vac
odtávání 16A / 250Vac
ventilátor 8A / 250Vac
světlo 16A / 250Vac
krokový EEV
Volitelné výstupy PWM / Otevřený kolektor: PWM nebo 12Vdc 40mA
Analog. výstup 4…20mA nebo 0…10V
Sériový výstup RS485 ModBUS RTU (volitelně) a LAN
Rozlišení 0,1 °C nebo 1°C (nastavitelné)
Přesnost ±0,5 °C ±1 digit
Rozměry, montáž 8 modulů DIN, na DIN lištu