Dixell XM440K

Modely Dixell XM440K jsou mikroprocesorem řízené regulátory vhodné pro chladící aplikace při středních a nízkých teplotách. Jejich využití je zejména pro multiplexní skříně. Mohou být spojeny do LAN sítě s dalšími až 4mi regulátory řady XM400, které mohou pracovat v závislosti na naprogramování jako samostatné regulátory nebo hierarchicky, kdy příkazy přicházejí z jednoho nadřazeného regulátoru do ostatních částí sítě regulátorů.

Dixell XM440K

Dixell XM440K

Každý regulátor Dixell XM440K je vybaven 3 reléovými výstupy pro ovládání kompresoru (nebo el.mag.ventilu), odtávání – může být buď elektrické, nebo horkými parami a také výstupem pro ovládání světla. Regulátory Dixell XM440K jsou vybaveny třemi vstupy pro sondy NTC, jeden pro regulaci teploty, druhý pro řízení ukončení odtávání a třetí – volitelný – pro zobrazení teploty na vzdáleném displeji. K dispozici jsou dva digitální vstupy (volný kontakt): jeden pro aktivaci systému úspory energie a další parametrem konfigurovatelný vstup. Dva LAN výstupy umožňují snadné propojení mezi regulátory a konektor TTL pro rychlé programování pomocí Hot Key. Přímý sériový výstup RS485 ModbusRTU a vnitřní RTC jsou volitelné.

TECHNICKÉ PARAMETRY Dixell XM440K

Napájení 230Vstř nebo 110Vstř ± 10%
Spotřeba 10VA max
Vstupy 3x NTC čidlo
Digitální vstupy 2x  beznapěťový dig. vstup
Výstup – kompresor relé SPST 8(3) A, 250Vstř
Výstup – světlo relé SPST 16(6) A, 250Vstř
Výstup – odtávání relé SPST 20(8) A, 250Vstř
Seriový výstup (volitelný) RS485 ModBUS – RTU
Další vlastnosti Hot key/Prog tool kit
Real time clock (volitelně)
Výstup na displej X-REP
Zálohovací baterie 24 hodin
Pracovní podmínky 0 až 60 °C, 20 až 85 % (nekondenzující)
Měřící a regulační rozsah NTC -40 až 110 °C
Rozlišení 0,1 °C nebo 1 °C / 1 °F (nastavitelné)
Přesnost (při teplotě okolí 25 °C) ±0,7 °C ±1 digit
Rozměry verze OS (deska) 132 x 94 mm hloubka 40mm
Rozměry verze GS (box) 155 x 114 mm hloubka 70mm; Samozhášecí ABS; IP55

Další informace & Možnost nákupu