Dixell XM670K

Dixell XM670K jsou mikroprocesorem řízené regulátory pro multiplexní skříně, vhodné pro použití v středně- či nízkoteplotních aplikacích. Mohou být zapojeny do LAN sítě s až 8mi různými sekcemi, které mohou pracovat (v závislosti na naprogramování) jako samostatné regulátory nebo sdružené, ovládané příkazy přicházejícími z ostatních sekcí. Ovládání je realizováno pomocí vzdálené klávesnice (na výběr několik různých designů).

Dixell XM670K

Dixell XM670K

Dixell XM670K jsou opatřeny 6ti reléovými výstupy pro:

  • ovládání kompresoru (nebo elektromagnetického ventilu)
  • ovládání odtávání (elektricky nebo horkými plyny)
  • ovládání ventilátorů výparníku
  • ovládání osvětlení
  • alarmový výstup
  • přídavné programovatelné relé

Zařízení jsou rovněž opatřeny čtyřmi vstupy pro teplotní čidla:

  • pro regulaci teploty
  • pro ovládání konce odtávání výparníku
  • pro ovladač / displej
  • pro aplikace s virtuální sondou nebo pro měření teploty vzduchu na vstupu / výstupu

 

Dixell XM670K jsou také vybaveny dvěma digitálními vstupy, které jsou plně konfigurovatelné.
Přístroje jsou vybaveny konektorem HOTKEY, který umožňuje jednoduché programování. Volitelný sériový výstup RS485 Modbus RTU kompatibilní umožňuje jednoduché propojení s prvky vzdálené správy XWEB. Všechny regulátory této řady jsou vybaveny RTC (Real Time Clock). Konektor HOTKEY může být použit pro připojení displeje X-REP.

TECHNICKÉ PARAMETRY Dixell XM670K

Napájení (dle modelu) 230Vac ±10%, 90…230Vac
Spotřeba max. 9VA
Vstupy 4x NTC / Pt1000
Digitální vstupy 2x beznapěťový
Výstupy
(celková zatižitelnost max. 16A)
kompresor/solenoid 5A / 250Vac
odtávání 16A / 250Vac
ventilátor 8A / 250Vac
světlo 16A / 250Vac
alarm 8A / 250Vac
AUX 8A / 250Vac
Volitelné výstupy PWM / Otevřený kolektor: PWM nebo 12Vdc 40mA
Analog. výstup 4…20mA nebo 0…10V
Sériový výstup RS485 ModBUS RTU a LAN
Rozlišení 0,1 °C nebo 1°C (nastavitelné)
Přesnost ±0,5 °C ±1 digit
Rozměry, montáž 8 modulů DIN, na DIN lištu

Další informace & Možnost nákupu