Dixell XM470K

Dixell XM470K jsou mikroprocesorem řízené regulátory vhodné pro chladící aplikace při středních a nízkých teplotách. Jejich využití je zejména pro složitější multiplexní skříně s ventilátorem a možností naprogramovat další výstupní relé pro specifické potřeby zákazníka. Mohou být spojeny do LAN sítě s dalšími až 4mi regulátory řady XM400, které mohou pracovat v závislosti na naprogramování jako samostatné regulátory nebo hierarchicky, kdy příkazy přicházejí z jednoho nadřazeného regulátoru do ostatních částí sítě regulátorů.

Dixell XM470K

Dixell XM470K

Každý regulátor Dixell XM470K je vybaven 5ti reléovými výstupy pro ovládání kompresoru (nebo el.mag.ventilu), odtávání (může být buď elektrické, nebo horkými parami), ventilátoru výparníku, výstupem pro ovládání světla a navíc ještě jedním programovatelným relé. Regulátory Dixell XM470K jsou vybaveny třemi vstupy pro sondy NTC, jeden pro regulaci teploty, druhý pro řízení ukončení odtávání a třetí – volitelný – pro zobrazení teploty na vzdáleném displeji. K dispozici jsou dva digitální vstupy (volný kontakt): jeden pro aktivaci systému úspory energie a další parametrem konfigurovatelný vstup. Dva LAN výstupy umožňují snadné propojení mezi regulátory a konektor TTL pro rychlé programování pomocí Hot Key. Přímý sériový výstup RS485 ModbusRTU a vnitřní RTC jsou volitelné.

TECHNICKÉ PARAMETRY Dixell XM470K

Napájení 230Vstř nebo 110Vstř ± 10%
Spotřeba 10VA max
Vstupy 3x NTC čidlo
Digitální vstupy 2x  beznapěťový dig. vstup
Výstup – kompresor relé SPST 8(3) A, 250Vstř
Výstup – světlo relé SPST 16(6) A, 250Vstř
Výstup – odtávání relé SPST 20(8) A, 250Vstř
Výstup – ventilátor relé SPST 8(3) A, 250Vstř
Výstup – AUX relé SPST 8(3) A, 250Vstř
Seriový výstup (volitelný) RS485 ModBUS – RTU
Další vlastnosti Hot key/Prog tool kit
Real time clock (volitelně)
Výstup na displej X-REP
Zálohovací baterie 24 hodin
Pracovní podmínky 0 až 60 °C, 20 až 85 % (nekondenzující)
Měřící a regulační rozsah NTC -40 až 110 °C
Rozlišení 0,1 °C nebo 1 °C / 1 °F (nastavitelné)
Přesnost (při teplotě okolí 25 °C) ±0,7 °C ±1 digit
Rozměry verze OS (deska) 132 x 94 mm hloubka 40mm
Rozměry verze GS (box) 155 x 114 mm hloubka 70mm; Samozhášecí ABS; IP55

Další informace & Možnost nákupu