Dixell XR72CX

Dixell XR72CX jsou regulátory osazené mikroprocesorem, vhodné zejména pro aplikace chlazení při středních nebo nízkých teplotách, kde je využitelná funkce aktivního odtávání. Vhodné jsou pro montáž do panelu a mají čelní rozměry 32 x 74 mm. Jsou vybaveny čtyřmi výstupními relé: dvě pro ovládání kompresorů, jedno pro ventilátor, a jedno pro odtávání (může být buď elektrické nebo reverzním cyklem – horké páry). K Dixell XR72CX je možné připojit až čtyři teplotní čidla PTC nebo NTC. Jedno pro samotné řízení teploty. Druhé, umístěné na výparníku, které slouží k měření teploty výparníku pro ukončení odtávání a řízení jeho ventilátoru. Třetí a čtvrté teplotní čidlo je volitelné (připojitelné na digitální vstup a ke konektoru pro HOT KEY) pro signalizaci alarmu kondenzační teploty nebo pouze k zobrazení libovolné teploty na vzdáleném displeji, který je možno k regulátoru také připojit. Přístroje Dixell XR72CX mají rovněž volně konfigurovatelný digitální vstup pro alarmovou signalizaci, pro zapínání pomocného výstupu nebo pro spouštění odtávání a pod.

Dixell XR72CX blue

Dixell XR72CX blue

Výstup pro HOT KEY lze využít k připojení přístroje (pomocí externího modulu XJ485-CX) k monitorovacímu systému Dixell XWEB. Komunikace probíhá protokolem ModBUS-RTU. Přístroje lze plně nakonfigurovat pomocí parametrů, které lze snadno naprogramovat klávesnicí nebo programovacím klíčem HOT KEY.

Barva displeje je volitelná (při objednávce) červená nebo modrá. Displej kromě teploty zobrazuje také celkový stav regulátoru pomocí barevných stavových ikon.

 

Technické parametry Dixell XR72CX

Skříň přední panel 32 × 74 mm, hloubka 60 mm
Montáž do panelu, otvor 71 × 29 mm
Krytí čelního panelu IP65
Napájecí napětí 12 Vss/Vstř, ± 10%
230 Vstř, ± 10% 50/60 Hz
Příkon 3 VA max
Display třímístný, červené nebo modré LED, výška číslic 14,2 mm
Vstupy 2x PTC (-50 až 150 °C) nebo NTC (-40 až 110 °C)
2x pomocné čidlo PTC nebo NTC
Další vstupy 1x digitální beznapěťový kontakt
Výstup – kompresor 2x spínací relé 16(6) A, 250 Vstř
Výstup – odtávání přepínací relé 16(6) A, 250Vstř
Výstup – ventilátor spínací relé 16(6) A, 250 Vstř
Sériový výstup TTL
Krok 0,1 °C nebo 1 °C nebo 1 °F (nastavitelné)
Přesnost ± 0,7 °C ±1 digit

Další informace & Možnost nákupu