Dixell XR70CX

Dixell XR70CX jsou digitální regulátory, které jsou vhodné zejména pro aplikace chlazení při středních nebo nízkých teplotách. Jsou určeny pro montáž do panelu a mají rozměry čelního panelu 32 x 74 mm. Jsou vybaveny celkem čtyřmi výstupními relé pro ovládání kompresoru, ventilátoru, odtávání (může být buď elektrické nebo reverzním cyklem – horké páry) a čtvrtý může být použitý jako světlo, alarmová signalizace nebo jako pomocný výstup například pro vyhřívání skla dveří u chladících lednic nápojů nebo ofuku skel pultů proti zamlžování a rosení. Regulátory Dixell XR70CX jsou vybaveny čtyřmi vstupy pro teplotní čidla PTC nebo NTC. Jedno pro řízení teploty, druhé umístěné na výparníku (slouží k řízení teploty ukončení odtávání a řízení ventilátoru), třetí a čtvrté jsou volitelné (připojené na digitální vstup a ke konektoru pro HOT KEY) pro signalizaci alarmu kondenzační teploty nebo pouze k zobrazení libovolné teploty na vzdáleném displeji. Přístroje mají rovněž volně konfigurovatelný digitální vstup pro alarmovou signalizaci, pro zapínání pomocného výstupu nebo pro spouštění odtávání.

Dixell XR70CX blue

Dixell XR70CX blue

Displej je možné objednat v červené nebo modré variantě číslic. Kromě zobrazení teploty displej umožňuje zobrazit i aktuální stav regulátoru a jeho výstupů, pomocí vícebarevných stavových ikon. Výstup pro HOT KEY lze využít k připojení přístroje (pomocí externího modulu XJ485-CX) k monitorovacímu systému Dixell XWEB. Komunikace probíhá protokolem ModBUS-RTU. Přístroje Dixell XR70CX lze plně nakonfigurovat pomocí parametrů, které lze snadno naprogramovat klávesnicí nebo programovacím klíčem HOT KEY, případně pomocí počítače a interface Wizmate Prog-Tool.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY Dixell XR70CX

Skříň přední panel 32 × 74 mm, hloubka 60 mm
Montáž do panelu, otvor 71 × 29 mm
Krytí čelního panelu IP65
Napájecí napětí 12 Vss/Vstř, ± 10%
110, 230 Vstř, ± 10% 50/60 Hz
Příkon 3 VA max
Display třímístný, červené nebo modré LED, výška číslic 14,2 mm
Vstupy 2x čidlo PTC (-50 až 150 °C) nebo NTC (-40 až 110 °C)
2x doplňkové čidlo PTC nebo NTC
Další vstupy 1x digitální beznapěťový kontakt
Výstup – kompresor spínací relé 8(3) A, 250 Vstř
spínací relé 16(6) A, 250 Vstř
Výstup – odtávání přepínací relé 8(3) A, 250Vstř
Výstup – ventilátor spínací relé 5(2) A, 250 Vstř
Pomocný výstup přepínací relé 8(3) A, 250 Vstř
Sériový výstup TTL
Krok 0,1 °C nebo 1 °C nebo 1 °F (nastavitelné)
Přesnost ± 0,7 °C ±1 digit

Další informace & Možnost nákupu