Dixell XR64CX

Modely Dixell XR64CX jsou regulátory osazené mikroprocesorem, vhodné zejména pro aplikace chlazení se dvěma výparníky při středních nebo nízkých teplotách. Dixell XR64CX jsou určeny pro montáž do panelu a mají rozměry 32 × 74 mm. Vybaveny jsou 4mi reléovými výstupy: pro ovládání kompresoru, ventilátoru a 2x odtávání (může být buď elektrické nebo reverzním cyklem – horké páry). Dixell XR64CX jsou vybaveny až čtyřmi vstupy pro teplotní čidla PTC nebo NTC. Jedno pro řízení teploty, dvě umístěné na výparnících (slouží k řízení teploty ukončení odtávání a řízení ventilátoru), čtvrté je volitelné (připojené ke konektoru pro HOT KEY) pro signalizaci alarmu kondenzační teploty nebo pouze k zobrazení libovolné teploty na vzdáleném displeji. Přístroje mají rovněž digitální vstup pro alarmovou signalizaci, pro zapínání pomocného výstupu, tlakový spínač, čidlo otevření dveří nebo pro spouštění odtávání. Digitální vstup lze volitelně nakonfigurovat pro čtvrté teplotní čidlo.

Dixell XR64CX modrá

Dixell XR64CX modrá

Výstup pro HOT KEY lze využít k připojení přístroje (pomocí externího modulu XJ485-CX) k monitorovacímu systému Dixell XWEB. Přístroje lze plně nakonfigurovat pomocí parametrů, které lze snadno naprogramovat klávesnicí, programovacím klíčem HOT KEY nebo jednoduše pomocí počítače a interface Wizmate Prog-Tool.

Dixell XR64CX červená

Dixell XR64CX červená

 

TECHNICKÉ PARAMETRY Dixell XR64CX

Skříň přední panel 32 × 74 mm, hloubka 60 mm
Montáž do panelu, otvor 29 x 71 mm
Krytí čelního panelu IP65
Napájecí napětí 12 Vss/Vstř, ± 10%
110, 230 Vstř, ± 10% 50/60 Hz
Příkon 3 VA max
Display třímístný, červené LED, výška číslic 14,2 mm
Vstupy 3x PTC (-50 až 150 °C) nebo NTC (-40 až 110 °C)
+ možnost připojit další jedno PTC/NTC čidlo
Další vstupy digitální beznapěťový kontakt
Výstup – kompresor spínací relé 16 A, 250 Vstř
Výstup – odtávání 2x relé 8(3) A nebo 16(5) A, 250Vstř
Výstup – ventilátor spínací relé 5(2) A  nebo 16 (5) A, 250Vstř
Sériový výstup TTL
Krok 0,1 °C nebo 1 °C (nastavitelné)
Přesnost ± 0,7 °C ±1 digit

Další informace & Možnost nákupu