Dixell XR60CX

Regulátory Dixell XR60CX osazené mikroprocesorem, jsou vhodné zejména pro aplikace chlazení při středních nebo nízkých teplotách, kde je třeba použít aktivní odtávání. Dixell XR60CX jsou určené pro montáž do panelu a mají čelní rozměry 32 × 74 mm. Jsou vybaveny třemi reléovými výstupy: pro ovládání kompresoru, ventilátoru výparníku a odtávání (může být buď elektrické nebo reverzním cyklem – horké páry). Jsou vybaveny až čtyřmi vstupy pro teplotní čidla PTC nebo NTC. Jedno pro řízení teploty, druhé umístěné na výparníku, které slouží ke snímání teploty ukončení odtávání a řízení ventilátoru. Třetí a čtvrté teplotní čidlo je volitelné, připojitelné ke konektoru pro HOT KEY a na digitální vstup, pro signalizaci alarmu kondenzační teploty nebo pouze k zobrazení libovolné teploty na vzdáleném displeji, který je také možno k regulátoru připojit. Přístroje Dixell XR60CX mají rovněž digitální vstup pro alarmovou signalizaci, pro zapínání pomocného výstupu nebo pro spouštění odtávání. Digitální vstup lze volitelně nakonfigurovat pro již zmíněné čtvrté teplotní čidlo.

Dixell XR60CX modrý

Dixell XR60CX modrý

Výstup pro HOT KEY lze využít k připojení přístroje (pomocí externího modulu XJ485-CX) k monitorovacímu systému Dixell XWEB. Přístroje lze plně nakonfigurovat pomocí parametrů, které lze snadno naprogramovat klávesnicí, programovacím klíčem HOT KEY nebo interfacem Wizmate Prog-Tool.

Dixell XR60CX červený

Dixell XR60CX červený

Při objednání je možné si zvolit barvu číslic displeje, buď červenou nebo modrou. Displej déle obsahuje barevné stavové ikony, zobrazující aktuální stav přístroje a jeho vstupů a výstupů.

 

Technické parametry Dixell XR60CX

Skříň přední panel 32 × 74 mm, hloubka 60 mm
Montáž do panelu, otvor 29 x 71 mm
Krytí čelního panelu IP65
Napájecí napětí 12, 24 Vss/Vstř, ± 10%
24, 110, 230 Vstř, ± 10% 50/60 Hz
Příkon 3 VA max
Display třímístný, červené / modré LED, výška číslic 14,2 mm
Vstupy 2x PTC (-50 až 150 °C) nebo NTC (-40 až 110 °C)
+ možnost připojení dalších 2 NTC/PTC čidel
Další vstupy 1x digitální beznapěťový kontakt
Výstup – kompresor spínací relé 20A nebo 16A nebo 8A, 250 Vstř
Výstup – odtávání přepínací relé 8(3)A 250Vstř
Výstup – ventilátor přepínací relé 8A nebo 5A 250Vstř
Sériový výstup TTL
Krok 0,1 °C nebo 1 °C (nastavitelné)
Přesnost ± 0,7 °C ±1 digit

Další informace & Možnost nákupu