Dixell XR40CX

Dixell XR40CX jsou regulátory pro řízení teploty osazené mikroprocesorem, vhodné zejména pro aplikace topení nebo chlazení při středních nebo nízkých teplotách, kde je nutné používat aktivní odtávání. Jsou určeny pro montáž do panelu a mají rozměry čelního panelu 32 × 74 mm. Tyto regulátory jsou vybaveny dvěma reléovými výstupy s nastavitelnou funkcí: pro ovládání kompresoru, ventilátoru a odtávání (může být buď elektrické nebo reverzním cyklem – horké páry).

Dixell XR40CX červený

Dixell XR40CX červený

Dixell XR40CX jsou vybaveny celkem čtyřmi vstupy pro teplotní čidla PTC nebo NTC. Jedno pro přímé řízení teploty. Druhé, umístěné na výparníku, které slouží ke snímání teploty výparníku pro ukončení odtávání a řízení ventilátoru). Třetí a čtvrté jsou volitelné (připojené ke konektoru pro HOT KEY a na digitální vstup) pro signalizaci alarmu kondenzační teploty nebo pouze k zobrazení libovolné teploty na vzdáleném displeji, který je možné k regulátoru také připojit. Přístroje mají rovněž digitální vstup pro alarmovou signalizaci, pro zapínání pomocného výstupu nebo pro spouštění odtávání. Digitální vstup lze volitelně nakonfigurovat pro čtvrté teplotní čidlo. Výstup Dixell XR40CX pro HOT KEY lze využít k připojení přístroje (pomocí externího modulu XJ485-CX) k monitorovacímu systému Dixell XWEB. Komunikace probíhá protokolem ModBUS-RTU. Přístroje lze plně nakonfigurovat pomocí parametrů, které lze snadno naprogramovat klávesnicí, programovacím klíčem HOT KEY nebo pomocí interface Wizmate Prog-Tool.

Dixell XR40CX modrý

Dixell XR40CX modrý

Barvu displeje regulátoru je možné si při objednání zvolit. Je dostupné verze s modrými nebo červenými číslicemi a vícebarevnými stavovými ikonami, které zobrazují aktuální stav regulátoru, jeho vstupů a výstupů.

 

Technické parametry Dixell XR40CX

Skříň přední panel 32 × 74 mm, hloubka 60 mm
Montáž do panelu, otvor 71 × 29 mm
Krytí čelního panelu IP65
Napájení 12, 24 Vss/Vstř, ± 10%
24, 110, 230 Vstř, ± 10% 50/60 Hz
Příkon 3 VA max
Displej třímístný, červené / modré LED, výška číslic 14,2 mm
Vstupy 2x PTC (-50 až 150 °C) nebo NTC (-40 až 110 °C),
1x digitální beznapěťový kontakt
+ možnost zapojení dalšího NTC/PTC čidla
Výstupní relé – Kompresor spínací relé 8(3) A, 250 Vstř nebo
spínací relé 20(8) A, 250 Vstř
Výstupní relé – Odtávání přepínací relé 8(3) A, 250Vstř
Sériový výstup TTL
Krok 0,1 °C nebo 1 °C (nastavitelné)
Přesnost ± 0,7 °C ±1 digit

Další informace & Možnost nákupu