Dixell XH240

Dixell XH240K

Dixell XH240K

Regulátory řady Dixell XH240 jsou mikroprocesorem řízené regulátory vhodné pro aplikace, které využijí kombinovanou regulaci teploty a vlhkosti. Typickým příkladem tohoto využití jsou dozrávárny ovoce nebo chladírny s řízením vlhkosti zboží.

Jsou opatřeny 4-mi reléovými výstupy, pro řízení kompresoru, topení, ventilátoru a zvlhčovače. Přístroje jsou dále vybaveny jedním vstupem pro NTC čidla pro řízení teploty, vstupem 4-20 mA pro čidlo vlhkosti a jedním digitálním vstupem (volný kontakt) s možností konfigurace parametry. TTL výstup umožňuje uživateli programovat přístroj pomocí programovacího klíče Hot Key nebo interface Prog Tool Kit.

Mezi charakteristické vlastnosti Dixell XH240 patří:

  • management řízení teploty a vzdušné vlhkosti
  • možnost chlazení a topení pro bezpečné skladování zboží
  • možnost vyřazení řízení vlhkosti
  • odvlhčování pomocí výparníku chladírenského okruhu
  • HotKey / ProgToolKit konektor pro rychlé a snadné programování
  • dostupné ve dvou rozměrových provedeních L (38 x 185mm) a V (100 x 64mm)

 

Klávesnice TH620

Klávesnice TH620

Dixell XH240K se od ostatních regulátorů liší tím, že mají oddělenu silovou a ovládací část, lépe řečeno XH240K nemá ovládací klávesnici ani displej. To umožňuje lepší customizaci při zástavbě podle potřeb zákazníka. Pro ovládání se používá klávesnice Dixell TH620 nebo Dixell VH620.

 

 

 

Klávesnice VH620

Klávesnice VH620

Klávesnice TH620 a VH620 dokážou na dvojitém displeji současně zobrazit teplotu a vlhkost a kromě toho i informace o aktuálním stavu regulátoru pomocí 14 stavových intuitivních ikon. Pomocí 6ti tlačítek lze snadno a rychle programovat a ovládat regulátor. Volitelně mohou být klávesnice vybavené bzučákem pro signalizaci alarmu.

 

 

 

 

 

Stejné vlastnosti jako Dixell XH240K nabízí i modely Dixell XH240LDixell XH240V. Od Dixell XH240K se liší montáží – jedná se o kompaktní verze, které nemají oddělenu silovou část a klávesnici.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY Dixell XH240

Napájení 24, 230Vstř ± 10%, 50/60Hz
Příkon max. 10VA
Vstup – teplota 1x termistor NTC
Vstup – vlhkost 1x proudový vstup 4…20mA
Další vstupy 1x digitální beznapěťový vstup
Výstupy Kompresor: spínací relé 20(8) A, 250Vstř
Topení: spínací relé 16(6) A, 250Vstř
Ventilátor: spínací relé 8(3) A, 250Vstř
Zvlhčovač: přepínací relé 8(3) A, 250Vstř
Další výstupy TTL pro HotKey /ProgToolKit

Další informace & Možnost nákupu