Dixell XR80CX

Modely Dixell XR80CX v provedení do panelu jsou regulátory pro chlazení a uchovávání mléka, případně pro aplikace vysoušení vzduchu. Jsou vybaveny dvěma reléovými výstupy – pro ovládání kompresoru na chlazení a pro řízení chodu míchadla (nebo ventilátoru). Termostaty Dixell XR80CX umožňují přesné řízení celého cyklu uchovávání mléka v tancích. Obsluha může také dle potřeby ručně spouštět časový cyklus míchadla. Pomocí nové funkce HACCP jsou zaznamenány poslední teplotní alarmy pro umožnění následné kontroly. Parametry lze do Dixell XR80CX jednoduše kopírovat programovacím klíčem HOT KEY a nebo naprogramovat pomocí počítače a interface Wizzmate Prog-Tool.

Dixell XR80CX

Dixell XR80CX

Výhody a funkce regulátorů řady Dixell XR80CX:

 • Inovativní regulátor vhodný pro aplikace topení a chlazení v normálních a nízkých teplotách
 • Jednoduché a intuitivní programování
 • Přímé tlačítko pro zapnutí/vypnutí
 • Aktivace úsporného módu chlazení přes digitální vstup
 • Rychlé zmražení díky vyhrazenému setpointu
 • Restart výstupů při alarmu otevřených dveří
 • Funkce minimální a maximální teploty
 • Možnost nastavit digitální vstup jako teplotní čidlo
 • Správa virtuálních teplotních sond
 • Cykly pro zchlazování a skladování mléka
 • Funkce pro vysoušení vzduchu v automatizovaných procesech
 • Management teplot kondenzátoru pro zabránění kritickým situacím
 • HotKey nebo ProgTool konektor pro rychlé a snadné programování
 • Sériová komunikace umožňuje zapojení do systémů vzdálené správy
 • Připojení pro vzdálený displej X-Rep (alternativně k TTL výstupu)
 • Maximální spotřeba 3VA
 • Displej se stavovými ikonami a 10,5mm vysokými číslicemi

 

TECHNICKÉ PARAMETRY Dixell XR80CX

Skříň přední panel 32 × 74 mm, hloubka 60 mm
Montáž do panelu, otvor 71 × 29 mm
Napájení 12 Vstř/Vss ±10%
110, 230 Vstř, ±10% 50/60Hz
Vstup (nastavitelný) 1 x termistor PTC (-50…150°C) nebo NTC (-40…110°C)
Digitální vstup – možnosti nastavení Alarm, Odtávání, AUX, Dveřní kontakt, Konfigurovatelný tlakový spínač, Úsporný mód
Výstup-kompresor spínací relé 20(8) A / 250 V nebo spínací relé 8(3) A / 250 V
Výstup-míchadlo přepínací relé 8(3) A / 250 V
Sériový výstup TTL
Příkon cca 3 VA
Krok 0,1 °C nebo 1 °C nebo 1 °F (nastavitelné)
Přesnost při 25 °C ± 0,7 °C ±1 digit
Rozměry 32 x 74 mm, hloubka 60 mm
Pracovní podmínky 0…60°C, 20…80% vlhkost
Krytí čelního panelu IP65

Další informace & Možnost nákupu