Dixell XR70D

Dixell XR70D

Dixell XR70D

Modely Dixell XR70D jsou regulátory osazené mikroprocesorem, vhodné zejména pro aplikace chlazení při středních nebo nízkých teplotách. Určeny jsou pro montáž do rozvaděče na DIN lištu, kde zaberou prostor pro 4 moduly. Jsou vybaveny čtyřmi reléovými výstupy: pro ovládání kompresoru, ventilátoru, odtávání (může být buď elektrické nebo reverzním cyklem – horké páry) a poslední, čtvrté relé pro signalizaci teplotního poplachu, případně aktivaci záložního řešení. Dixell XR70D jsou vybaveny dvěma vstupy pro teplotní čidla PTC nebo NTC. Jedno pro řízení teploty a druhé, umístěné na výparníku, slouží k řízení teploty ukončení odtávání a řízení ventilátoru. Přístroje Dixell XR70D mají rovněž digitální vstup pro alarmovou signalizaci, pro zapínání pomocného výstupu, čidlo otevření dveří nebo pro spouštění odtávání. Pomocí nové funkce HACCP jsou zaznamenány poslední teplotní alarmy pro umožnění následné kontroly. Displej je červený, třímístný a kromě zobrazení aktuální teploty umožňuje i indikaci stavu regulátoru a jeho výstupů.

Přístroje lze plně nakonfigurovat pomocí parametrů, které lze snadno naprogramovat klávesnicí, programovacím klíčem HOT KEY nebo jednoduše pomocí počítače a interface Wizmate Prog-Tool.

 

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY Dixell XR70D

Montáž na DIN lištu, 4moduly
Napájecí napětí 24, 110, 230 Vstř, ± 10% 50/60 Hz
Příkon 3 VA max
Display třímístný, červené LED, výška číslic 13,2 mm
Vstupy 2 čidla PTC (-50 až 150 °C) nebo NTC (-40 až 110 °C)
Další vstupy digitální beznapěťový kontakt
Výstup – kompresor spínací relé 8(3) A, 250 Vstř nebo 20(8)A, 250Vstř
Výstup – odtávání přepínací relé 8(3) A, 250Vstř
Výstup – ventilátor spínací relé 8(3) A, 250 Vstř
Pomocný výstup přepínací relé 8(3) A, 250 Vstř
Krok 0,1 °C nebo 1 °C nebo 1 °F (nastavitelné)
Přesnost ± 0,7 °C ±1 digit

Další informace & Možnost nákupu