Dixell XR80D

Dixell XR80D

Dixell XR80D

Dixell XR80D jsou regulátory umožňující regulaci chlazení a zároveň umožňují řídit další spotřebič, jako je míchadlo pro tanky s mlékem pro chlazení a uchovávání mléka, nebo třeba ventilátor vzduchotechniky. Jsou vybaveny jedním teplotním vstupem a dvěma reléovými výstupy: pro ovládání kompresoru na chlazení a pro řízení chodu míchadla, ventilátoru nebo jiného zařízení u kterého je požadavek na navázání funkce v závislosti na regulované teplotě. Nejčastější použití těchto regulátorů je právě v technologiiích zpracování mléka a jiných produktů. Termostaty Dixell XR80D umožňují přesné řízení celého cyklu uchovávání mléka v tancích. Obsluha může také dle potřeby ručně spouštět časový cyklus míchadla.

Přístroje Dixell XR80D lze plně nakonfigurovat pomocí parametrů, které lze snadno naprogramovat klávesnicí, programovacím klíčem HOT KEY nebo jednoduše pomocí počítače a interface Wizmate Prog-Tool. Pomocí nové funkce HACCP jsou zaznamenány minimální a maximální teploty produktu, pro možnost pozdější kontroly.

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY Dixell XR80D

Vstup (nastavitelný) 1 x termistor PTC (-50…150°C)
nebo NTC (-40…110°C)
Výstup-kompresor přepínací relé 8(3) A, 250 Vstř nebo 20(8)A, 250Vstř
Výstup-míchadlo přepínací relé 8(3) A, 250 Vstř
Napájecí napětí 24, 110, 230 Vstř, ± 10% 50/60 Hz
Příkon cca 3 VA
Přesnost při 25 °C ± 0,7 °C
Rozměry 4 moduly DIN (70 x 85 x 61mm)
Pracovní podmínky 0…60°C, 20…80% vlhkost

Další informace & Možnost nákupu