Dixell XR60D

Dixell XR60D jsou elektronické regulátory teploty osazené mikroprocesorem, vhodné zejména pro aplikace chlazení při středních nebo nízkých teplotách, kde je využitelná funkce aktivního odtávání. Vhodné jsou pro montáž do rozvaděče elektro, na DIN lištu, kde zaberou prostor pro 4 moduly. Jsou vybaveny třemi výstupy: pro ovládání kompresoru, ventilátoru a odtávání, které může být buď elektrické nebo reverzním cyklem – horké páry. Regulátory Dixell XR60D jsou vybaveny dvěma vstupy pro teplotní čidla PTC nebo NTC. Jedno pro samotné řízení teploty a druhé, umístěné na výparníku, které slouží ke sledování teploty pro ukončení odtávání a řízení ventilátoru. Přístroje Dixell XR60D mají rovněž digitální vstup pro alarmovou signalizaci, pro zapínání pomocného výstupu, čidlo otevření dveří, spouštění odtávání, změnu režimu regulace topení nebo chlazení atp. Pomocí nové funkce HACCP jsou zaznamenány poslední teplotní alarmy pro umožnění následné kontroly.

Dixell XR60D

Dixell XR60D

Přístroje lze plně nakonfigurovat pomocí parametrů, které lze snadno naprogramovat klávesnicí, programovacím klíčem HOT KEY nebo jednoduše pomocí počítače a interface Wizmate Prog-Tool. Displej je červený, pro 3 číselné pozice se zobrazením aktuálního stavu výstupů regulátoru.

 

Technické parametry Dixell XR60D

Montáž na DIN lištu, 4 moduly
Napájecí napětí 24, 110, 230 Vstř, ± 10% 50/60 Hz
Příkon 3 VA max
Display třímístný, červené LED, výška číslic 13,2 mm
Vstupy 2x PTC (-50 až 150 °C) nebo NTC (-40 až 110 °C)
Další vstupy digitální beznapěťový kontakt
Výstup – kompresor spínací relé 8(3) A, 250 Vstř nebo
spínací relé 20(8) A, 250 Vstř
Výstup – odtávání přepínací relé 8(3) A, 250Vstř
Výstup – ventilátor spínací relé 8(3) A, 250 Vstř
Rozlišení 0,1 °C nebo 1 °C nebo 1 °F (nastavitelné)
Přesnost ± 0,7 °C ±1 digit

Další informace & Možnost nákupu