Xweb

Dixell XWEB 300D EVO

Dixell Xweb 300D

Dixell XWEB 300D EVO jsou modernizované monitorovací jednotky, vhodné pro menší aplikace do 18ti připojených zařízení, bez potřeby lokálního ovládání a displeje. Přístup na tyto jednotky je dálkový, pomocí Ethernetu. Komunikace se provádí pomocí standardního internetového prohlížeče. Jsou určeny pro montáž do rozvaděče na DIN lištu. Integrovaný WEB server čte a zpracovává data přicházející z Dixell […]

Dixell XWEB 500 EVO

Dixell XWEB500

Dixell XWEB 500 EVO jsou modernizované monitorovací jednotky pro menší aplikace, kde je vhodné použít nástěnné řešení, místo řešení do rozvaděče. Tato verze má oproti ostatním výhodu v lokální ovládací klávesnici a displeji, který zobrazuje aktuální alarmy a další informace. Obsluha v provozu může díky tomu rychle reagovat na vzniklou situaci, bez nutnosti použití dalšího zařízení […]

Dixell XWEB 500D EVO

Dixell Xweb 300D

Dixell XWEB 500D EVO jsou modernizované monitorovací jednotky pro aplikace do 100 připojených monitorovaných zařízení, bez potřeby lokálního ovládání a displeje. Vzdálená komunikace se provádí pomocí standardního internetového prohlížeče. Integrovaný WEB server čte a zpracovává data přicházející z Dixell regulátorů připojených k zařízení pomocí RS485, pomocí protokolu Modbus-RTU. Díky univerzálnímu komunikačnímu protokolu Modbus-RTU je zařízení […]

Dixell XWEB 300D

Dixell Xweb 300D

Dixell XWEB 300D jsou monitorovací jednotky pro menší aplikace nebo tam, kde není zapotřebí displej. Přístup na jednotky je lokální nebo dálkový. Komunikace se provádí pomocí standardního internetového prohlížeče. Jsou určeny pro montáž do rozvaděče na DIN lištu. Integrovaný WEb server čte a zpracovává data přicházející z Dixell regulátorů připojených k zařízení pomocí RS485, pomocí […]

Dixell XWEB 500

Dixell XWEB500

Dixell XWEB 500 jsou monitorovací jednotky pro menší aplikace, kde je vhodné použít nástěnné řešení, místo řešení do rozvaděče. Tato verze má oproti ostatním výhodu v displeji, který zobrazuje aktuální alarmy a další informace. Obsluha v provozu může díky tomu rychle reagovat na vzniklou situaci, bez nutnosti použití dalšího zařízení nebo technologie. Přístup na jednotky […]

Dixell XWEB 500D

Dixell Xweb 300D

Dixell XWEB 500D jsou monitorovací jednotky pro menší aplikace nebo tam, kde není zapotřebí displej. Je možné k nim připojit až 100 regulátorů nebo jiných zařízení. Díky tomu je možné získat dálkový monitoring všech chladících zařízení, včetně hlášení poruch a překročení nastavených limitních mezí teplot a jiných parametrů. Přístup na jednotky je lokální nebo dálkový. Komunikace […]

Moduly sběru dat a vzdálených relé

Dixell XJM60D

Monitorovací jednotky Dixell Xweb by se v reálných podmínkách neobešly bez vzdálených modulů sbírajících v provozu signály z teplotních čidel, alarmů z regulátorů nebo modulů vzdálených výstupních relé, které jsou ovládány monitorovacími jednotkami Dixell Xweb pomocí sběrnice RS485. Mezi charakteristické vlastnosti těchto modulů vzdálené správy patří: Digitální vstupy pro možnost lokálního ovládání relé (řada XJR) […]