Dixell IPX106D

Dixell IPX106D je rozšiřující modul vstupů a výstupů pro programovatelné regulátory Dixell řady iProGENIUS. Dixell IPX106D umožňuje dovybavit programovatelné regulátory řady iProGENIUS 7mi analogovými vstupy, 3mi digitálními, 6ti výstupními relé a 3mi analogovými výstupy.

Vlastnosti a funkce řady programovatelných regulátorů Dixell iProGENIUS:

Dixell IPX106D

Dixell IPX106D

  • Výkonná průmyslová platforma založená na operačním systému Linux a poháněná 32bit ARM9 mikroprocesorem
  • Interní Web Server se standardními a přizpůsobenými webovými stránkami
  • Ethernetové  připojení k internetu/intranetu a ostatním regulátorům pro management distribuovaných aplikací
  • USB konektor, který umožňuje stahování i upload parametrů, aplikací, dat a alarmů z/do regulátoru
  • RS485 sériová komunikace pro spojení s monitorovacími a dohledovými systémy Xweb
  • BACnet® komunikace umožňující okamžitou integraci se systémy produktů různých výrobců při zajištění interoperability
  • Spojení s regulátory iProGENIUS pomocí konektoru LAN pro lepší škálovatelnost
  • Spojení s regulátory elektronických expanzních ventilů a jiných akčních členů

 

 

Programovatelné regulátory Dixell iProGENIUS

Programovatelné regulátory Dixell iProGENIUS

Programování se provádí pomocí průmyslového softwarového řešení ISaGRAF® pro programování regulační logiky systému, Wizmate pro komunikaci se samotnými regulátory a Visoprog pro programování uživatelské vizualizace a ovládání pomocí grafické klávesnice.

 

Technické parametry Dixell IPX106D

Napájení 24 Vss/stř ±10% 50/60Hz
Analogové vstupy 7x nastavitelný na
0..1V, 0..5V, 0..10V, 0..20mA, 4..20mA, NTC, PTC, digitální vstup
Digitální vstupy 3x konfigurovatelný, opticky oddělený
Výstupy 6x relé 5A 250V
3x analogový výstup 0..10V
LAN konektor
CANBus
Rozměry 4 moduly DIN
110 x 70 x 59,5mm

Další informace & Možnost nákupu