Řízení otáček ventilátorů

Dixell IC200 evo

Dixell IC200 EVO

Dixell IC200 evo je inovovaná série regulátorů iCHILL, určená pro chillery a tepelná čerpadla. Jejich hlavními přednostmi jsou kompaktnost, extrémní flexibilita, řízení elektronických expanzních ventilů a pokročilé funkce jako volné chlazení (free cooling) bez použití kompresorového okruhu, ohřev vody, a další funkce pokrývající celou škálu požadavků. Řízené jednotky mohou být jednookruhové nebo dvouokruhové, obsahující až […]

Dixell IC200L a IC200D

Dixell IC200 série

Série regulátorů Dixell IC200 je odpovědí na požadavky dynamicky se měnícího světa chlazení. Tato série umožňuje spravovat a řídit jednotky chillerů a tepelných čerpadel s jedním nebo dvěma okruhy a až šesti kompresory. Díky svému pokrokovému návrhu umožňuje řídit specifické systémy s reverzováním vodního i chladícího okruhu, Free-cooling systémy (volné chlazení) s částečnou nebo úplnou […]

Dixell XC1011D

Dixell XC1008D

Dixell XC1011D jsou regulátory řízení sdružených kompresorových a kondenzačních jednotek, umožňují řídit až 11 kompresorů a ventilátorů. Volitelně lze využít verzi až se dvěma analogovými výstupy, díky kterým je možno k regulátoru připojit frekvenční měniče (nebo jiný způsob řízení otáček) a řídit tak otáčky (výkon) jak ventilátorů, tak kompresorů. Díky dvěma analogovým vstupům pro saní […]

Dixell XC1015D

Dixell XC1008D

Regulátory Dixell XC1015D jsou určeny pro řízení sdružených kompresorových a kondenzačních jednotek. Umožňují řídit až 15 kompresorů a ventilátorů. Díky dvěma analogovým vstupům pro saní i výtlak je možné tímto regulátorem řídit systém chlazení se dvěma oddělenými chladícími větvemi. Volitelně lze využít verzi až se dvěma analogovými výstupy, díky kterým je možno k regulátoru připojit […]

Dixell XC645CX

Dixell XC650CX

Dixell XC645CX je regulátor sdružených kondenzačních jednotek s možností řídit až 4 kompresory nebo ventilátory, s možností frekvenčního řízení výkonu kompresorů i ventilátorů. Vlastnosti a funkce regulátorů Dixell XC645CX: Vhodné pro kompresory typu: Digital™, vícestupňové, s rozdílnými výkony, polohermetické, scroll, šroubové Možnost volby řízení jako proporční pásmo nebo neutrální zóna Řízení plovoucího kondenzačního tlaku v závislosti na […]

Dixell XC645D

Dixell XC645D

Dixell XC645D je regulátor sdružených kondenzačních jednotek s možností řídit až 4 kompresory nebo ventilátory, s možností frekvenčního řízení výkonu kompresorů i ventilátorů. Vlastnosti a funkce regulátorů Dixell XC645D: Vhodné pro kompresory typu: Digital™, vícestupňové, s rozdílnými výkony, polohermetické, scroll, šroubové Možnost volby řízení jako proporční pásmo nebo neutrální zóna Řízení plovoucího kondenzačního tlaku v závislosti na vnější […]

Dixell XC650CX

Dixell XC650CX

Dixell XC650CX je regulátor sdružených kondenzačních jednotek s možností řídit až 5 kompresorů a ventilátorů současně, s možností frekvenčního řízení výkonu jak kompresoru tak ventilátorů. Vlastnosti a funkce regulátorů Dixell XC650CX: Vhodné pro kompresory typu: Digital™, vícestupňové, s rozdílnými výkony, polohermetické, scroll, šroubové Možnost volby řízení jako proporční pásmo nebo neutrální zóna Řízení plovoucího kondenzačního tlaku v […]

Dixell XC652CX

Dixell XC650CX

Dixell XC652CX je regulátor sdružených kondenzačních jednotek s možností řídit až 5 kompresorů a ventilátorů současně, s možností frekvenčního řízení výkonu jak kompresoru tak ventilátorů. Vhodný pro chladící okruhy se dvěma sacími větvemi a jednou kondenzační. Vlastnosti a funkce regulátorů Dixell XC652CX: Vhodné pro kompresory typu: Digital™, vícestupňové, s rozdílnými výkony, polohermetické, scroll, šroubové Možnost volby řízení […]

Dixell XC660D

Dixell XC645D

Dixell XC660D je regulátor sdružených kondenzačních jednotek s možností řídit až 6 kompresorů nebo ventilátorů současně, s možností frekvenčního řízení výkonu kompresorů i ventilátorů. Vlastnosti a funkce regulátorů Dixell XC660D: Vhodné pro kompresory typu: Digital™, vícestupňové, s rozdílnými výkony, polohermetické, scroll, šroubové Možnost volby řízení jako proporční pásmo nebo neutrální zóna Řízení plovoucího kondenzačního tlaku v závislosti […]

Dixell XC460D

Dixell XC460D

Přístroje Dixell XC460D jsou regulátory, kterými lze řídit až 6 kompresorů nebo ventilátorů v kondenzační jednotce. Kompresory mohou být jednoduché, vícestupňové nebo s různými výkony. Výchozím, pro řízení pomocí neutrální zóny nebo pásma proporcionality, je tlak nebo teplota snímaná na nízkotlaké části (sání kompresoru) nebo vysokotlaké části (kondenzátor) okruhu. Regulátor Dixell XC460D může konvertovat údaj o […]

Dixell XV série – 1F

Dixell XV

Řada Dixell XV zahrnuje výrobky umožňující řízení otáček jednofázových asynchronních ventilátorů, používaných u výparníků, případně kondenzátorů chladících okruhů. Výrobky této řady pracují na principu pulsní regulace 1-fázových motorů. Mezi charakteristické vlastnosti řady Dixell XV patří regulace otáček na základě teploty a tlaku v okruhu chlazení, přímá nebo reverzní funkce pro výparníky nebo kondenzátory, možnost nastavení minimálních a maximálních otáček […]

Dixell XV300 série – 3F

Dixell XV300

Řada Dixell XV300 zahrnuje výrobky umožňující řízení otáček třífázových asynchronních ventilátorů, používaných u výparníků, případně kondenzátorů chladících okruhů. Výrobky této řady pracují na principu pulsní regulace 3-fázových motorů s proudovým zatížením od 8mi do 60A. Předimenzované chladiče pro lepší, a za všech podmínek zaručený odvod ztrátového tepla, integrovaná tepelná ochrana, optimalizované odrušovací filtry, pomocný výstup 0…10V pro testování, […]